Nyhet

Nominera till Medtech4Health Innovation Award 2018

Missa inte möjligheten att nominera till Medtech4Health Innovation Award. Priset vänder sig till er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik inom vården.

Regeringen och SKL överens på fyra viktiga vårdområden

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har idag godkänt fyra överenskommelser mellan regeringen och SKL på vårdområdet: Patientmiljarden, kortare köer i cancervården, kvalitetsregister och försäkringsmedicinska utredningar

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Samtidigt byter myndigheten namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Städa och lagerhåll rätt i vården för ökad patientsäkerhet

Två nya svenska standarder ska minska smittspridningen i vården genom att höja nivån på städning samt transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter.

Athenapriset till sms-livräddare

Ett meddelande i mobilen slår larm till frivilliga hjärtlungräddare när en person drabbats av hjärtstopp. Nu har innovationen tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning.

Effektiv samverkan och tydlighet– vägen framåt när vi inför ny medicinteknik

I går arrangerades ”Medicintekniska metoder i svensk vård och omsorg – vägen framåt!”. En dag som fokuserade på samverkan för effektivt införande av medicinteknik i den svenska hälso- och sjukvården.

Läkemedelsutredningens delbetänkande överlämnat till Socialdepartementet

Läkemedelsutredningen (Dir 2016:95) lämnade på fredagen över sitt delbetänkande till Socialdepartementet. Utredningen innefattar även förbrukningsartiklar som finns i förmånen.

Två nya remissvar från Swedish Medtech

Swedish Medtech har skickat in två nya remissvar, ett som kommenterar Hjälpmedelsutredningen och ett rörande Kunskapsbaserad och jämlik vård.

Fullt hus när Höstmötet bjöd på AI

Den 26 oktober samlades 130 deltagare för Swedish Medtechs årliga höstmöte. Dagen bjöd på temat artificiell intelligens, AI där åhörarna fick ta del av den senaste forskningen och tankar kring hur AI kommer att förändra vården och även medtechföretagens förutsättningar.

Västerbotten som Innovationsmotor

Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, i det nationella projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser. Syftet med satsningen är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården, och att förbättra samverkan, för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Remissvar om Biobanker

Swedish Medtech har skickat in ett remissvar rörande "För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker"

Remissvar om God och nära vård

Swedish Medtech har skickat in ett remissvar på delbetänkande 'God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild'

Remissvar om Elektroniska fakturor

Ta del av Swedish Medtechs remissvar avseende ”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling”

Regeringen reformerar den högspecialiserade vården

Regeringen förslår i en lagrådsremiss ett nytt och mer effektivt sätt att hantera nivåstrukturering av den nationellt högspecialiserade vården.

Nomineringen öppen för Medtech4Health Innovation Award 2018

Missa inte möjligheten att nominera till Medtech4Health Innovation Award. Priset vänder sig till er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik inom vården.

Överträdelse Samverkansavtalet samt Swedish Medtechs affärskod

Medlemsföretagen ConvaTec AB och Coloplast AB har tilldelats en varning av Swedish Medtechs styrelse.

Swedish Medtech startar ny fokusgrupp – Sustainable Affairs

I slutet av september startar vi en ny fokusgrupp med inriktning på hållbarhetsfrågor. Gruppen, som får namnet Sustainable Affairs, är tänkt att täcka ett brett område som rymmer allt från ekonomiska till sociala- och miljöaspekter.

Nya medarbetare: Pernilla Andrée och Lena Svendsen

Vi har glädjen att meddela att vi nu har förstärkt kansliet med två nya medarbetare.

Europeiska upphandlingsprojektet EMPATTICS har ny utlysning

Det europeiska upphandlingsprojektet EMPATTICS har nu en ny utlysning avseende leverantörer som kan utveckla och testa innovativa ICT lösningar med självmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar.

Event runt om i Sverige under MedTech Week

Landstingsdirektörer, sjukhusdirektörer och industrifolk. Innovatörer och entreprenörer. MedTech Week 14-20 juni 2017 lockade en bred och (namn)kunnig publik. Totalt deltog flera hundra personer i fem evenemang från Lund i söder till Umeå i norr via Uppsala, Linköping och Göteborg.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.