En nationell cancerstrategi för framtiden

Vår sektorsgrupp inom onkologi har redogjort för hur de ser på framtidens cancerbehandling med medicintekniska produkter.

 

Här kan du ta del av rapporten

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.