Upphandling fördjupningskurs 10 oktober 2017

Upphandling som företagsstrategi 

Sluta att vara ett offer för elaka förfrågningsunderlag 

Välkommen till en heldagskurs som syftar till att göra dig och ditt företag mer framgångsrika i ert försäljningsarbete – med upphandling som verktyg. Den svenska upphandlingsvärlden har under de senaste åren genomgått en förändring. Det gäller inte bara en ny lagstiftning utan kartan för hur och vem som behöver påverkas för att nå framgång i en upphandling har ändrats. Det handlar inte längre bara om upphandlingsavdelningen och vården – som företag kan du behöva nå både högre och bredare med din kommunikation. Under den här dagen kommer du att få tips om hur ditt företag kan arbeta för att nå framgång i upphandling men utifrån ett perspektiv som sträcker sig längre än LOU.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagsledning, försäljning, marknadsföring eller market access i medicinteknikföretag. Du behärskar upphandlingens grunder, men ditt ansvar är snarare att organisera styrkorna än att själv lämna in anbuden.

Kursen kommer att behandla hur ni bör organisera er, hur landsting och regioner organiserar sig, vilka kompetenser som kommer att behövas i framtiden, vad man kan påverka och hur, samt hur ni bör arbeta med prissättning. Ni kommer också få tips på hur juridiken kan vara er till hjälp, bland annat genom aktuella, relevanta rättsfall.

Kursen ges av Swedish Medtech i samarbete med Advokatfirman Cederquist.

Kursprogram kommer inom kort.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.