Samverkansreglerna 28 september 2017

Samverkansregler för vård/omsorg och industrin

De nya samverkansreglerna gäller nu fullt ut för vården, medtech-, labtech och läkemedelsindustrin och innehåller flera viktiga nyheter. Det är därför nödvändigt att vara uppdaterad kring de nya reglerna.

Kursen ger dig som arbetar på fältet relevanta kunskaper om hur samverkansreglerna ska tolkas och tillämpas. Inledningsvis redogörs för grunderna i den svenska mutlagstiftningen och vi får en genomgång av de nya reglerna och en inblick i våra grannländers compliance-regler.

Kursdeltagarna får även öva på hur de nya reglerna ska tillämpas genom fallstudier, som vi diskuterar tillsammans. Detta för att ge nya insikter och nytta för den egna verksamheten.

Kursprogram inom kort.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.