Upphandling i praktiken 19 april 2018

Upphandling är mer än paragraferna i LOU

Under en dag går vi igenom upphandlingsprocessen ur en praktisk synvinkel – vad det är som händer och vad som är värt att tänka på både som leverantör och upphandlande myndighet. Ta chansen att höra hur upphandling kan leda till en god affär, samtidigt som man håller sig inom lagens ramar.

Under kursen fokuserar vi både på LOU och hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Andra ämnen som tas upp är sekretess, hälsoekonomi i upphandling, överprövning och aktuella rättsfall.

Kursen utfår ifrån de regler som börjar gälla 1 januari 2017. Grundstrukturen är den samma men innehållsmässigt finns det skillnader som är viktiga att känna till.

Kursprogrammet hittar du här >>

Praktisk information

Avgift: 4 200 kr för deltagare från medlemsföretag,  5 700 kr  för ickemedlemmar (exkl. moms)

Plats: Swedish Medtechs lokaler, Sveavägen 63, Stockholm

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08-586 246 17 eller mejl

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursdag debiteras fullt pris. 

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.