Medicinteknikdagarna 10-11 oktober 2017, Västerås

Medicinteknikdagarna (MTD) arrangeras för trettonde året av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF).

Medicinteknikdagarna är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster.

Under MTD kommer man att kunna ta del av det senaste på såväl utrustnings- som forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade till medicintekniska ingenjörer i anslutning till konferensen.

Mer information, program och anmälan.

Välkommen att delta!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.