Höstmöte 26 oktober 2017

Swedish Medtechs höstmöte den 26 oktober är en dag med fokus på medtech för ledandebefattningshavare inom industri, vård och akademi.

Temat för årets höstmöte är artificiell intelligens, AI. Välkommen till en spännande eftermiddag där vi bland annat får ta del av den senaste forskningen kring AI, tankar kring hur AI kommer att förändra vården och även medtechföretagens förutsättningar. Frågor om hur patientdata kommer kunna användas av vård och industri och hur nya lösningar kan skapa större säkerhet för patient, vårdgivare och industri.

Personlig inbjudan skickas till våra medlemsföretag, vårt externa nätverk samt våra nätverkspartners.

Har du frågor kring dagen vänligen kontakta Pernilla Ring.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.