Läkemedelskongressen 7-8 november 2017

Plats: Qualtiy Globe Hotel i Stockholm den 7-8 november 2017
Årets tema: Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel

Talare:
-    Gabriel Wikström, sjukvårdsminister
-    Johanna Adami, rektor på Sophiahemmet och adj. Professor på KI
-    Håkan Billig, professor på Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
-    Christoph Varenhorst, forskare på Uppsala kliniska forskningscentrum
-    Niklas Hedberg, chefsfarmaceut TLV
-    Carl Borrebäck, professor i immunteknologi, Lunds Universitet
-    Johan Flodin, ST-läkare och medicinsk sakkunnig på Kry.se
-    Eva Arlander, Läkemedelsverket

Teman under kongressen:
•    Registerforskning
•    Biobanker
•    Precision Medicine
•    Målsökande terapier
•    Medicinteknik
•    Optimal läkemedelsanvändning ur myndighetsperspektiv, ur ett professions- och patientperspektiv
och i morgondagens vård

Program för dagarna och anmälan finner du här

Välkommen!logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.