Regulatory Summit 21 mars 2018

Regulatory Summit 2018

Nu är det äntligen dags för den stora regulatoriska konferensen!

Den 21 mars går Regulatory Summit 2018 av stapeln och det är hög tid att boka in denna dag i era kalendrar. 

Färdiga talare är bla Helena Dzojic från Läkemedelsverket och representanter från Medtech Europe. Association of British Healthcare Industries har bjudits in. 

Vi uppdaterar allt eftersom med talare och program!

Under konferensen får du ta del av förändringarna i de nya förordningarna för såväl medicintekniska produkter samt produkter för in vitrodiagnostik. Vi diskuterar hur förändringarna kommer att påverka dig och din verksamhet. Målsättning med konferensen är att öka medvetenheten och förståelsen för de regulatoriska frågorna. Även det internationella perspektivet kommer att belysas. Du kommer få ta del av föreläsningar varvat med paneldiskussioner. Delar av dagen delar vi upp oss i olika spår. 

Konferensen riktar sig till dig som tillverkare av in vitrodiagnostisk eller medicinteknisk utrustning och behöver veta vad som gäller kring regulatoriska frågor. Du arbetar med stor sannolikhet med kvalitets- och regulatoriska frågor. Du kan sitta företagsledning och behöver veta hur förändringar i regelverket kommer att påverka företaget samt både vilka hot och möjligheter detta medför. Konferensen riktar sig till även till dig som medicintekniker inom sjukvården och som upphandlare av medicinsk teknik som vill ha en bättre förståelse för hur regelverket påverkar upphandlingsprocessen.

Journalister inom vetenskap och vårdområdet och även intresserade sjukvårdspolitiker.

Konferensen arrangeras av Läkemedelsverket, Swedish Medtech & Swedish Labtech.

Praktisk information
Datum: 21 mars 2018
Plats: World Trade Center, Stockholm
Avgift: 3 900 kr för medlemmmar och 5 300 kr för icke-medlemmar
Kontakt: pernilla.andree@swedishmedtech.se eller 08-586 246 17

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.