CB Health Access

Vill du etablera dig på en ny marknad?

Swedish Medtech har tillsammans med en rad science parks och klusterbildningar runt Östersjön fått medel från EUs Central Baltic Interreg programme. Syftet med projektet är att stötta estniska, finska, svenska och lettiska företag inom framförallt e-hälsa och life science-företag att nå nya marknader. Från Sverige kommer vi att kunna erbjuda totalt 21 företag hjälp. De marknader som berörs är USA, Sydkorea, Indien och Uganda.

I programmet ingår

  • Coachning i Sverige av experter på exportfrågor för att på bästa sätt förbereda företaget på exportsatsningen.
  • Hälso- och sjukvårdsspecifik Market Access coachning inriktad mot det land man har antagits till. Coachningen sker av en lokal expert som hjälper företaget att anpassa sitt erbjudande till den relevanta marknaden samt skapar kontakter på plats.
  • Relevant information om landet (juridik, särskilda regler för hälso- och sjukvårdsprodukter, rådande hälso- och sjukvårdssystem, konkurrens, den tekniska miljön, möjlighet till partnerskap etc)
  • Resa till landet med bland annat one-to-one möten med för företaget intressanta personer.

Målet med CB Health Access

är att etablera långsiktiga relationer med partners i Uganda, Sydkorea, USA och Indien för att underlätta möjligheten för innovativa life science företag från de baltiska länderna att etablera sig på dessa marknader.

Länder att söka till:

SydkoreaPreliminär programstart mars 2016, resa till Sydkorea våren 2017. Huvudansvar för planering och genomförande är Turku Science Park. Sammanlagt ges 17 företag möjlighet att delta i programmet, varav fem från Sverige.

Pressmeddelande
"Fourteen health technology companies from Estonia, Latvia, Sweden and Finland to enter the South Korean market"

Anmälan till Sydkorea
Ladda ner ansökningsformuläret
Ladda ner information om erbjudandet samt ansökningskriterier 

Mer information att läsa om Sydkorea 
Download information on market entry South Korea

Download an introduction to South Korean and its Life Sciences markets

Presentationer från seminariet den 15 mars om Sydkorea 
Sydkorea


USAPreliminär programstart april 2016, resa till USA våren 2017. Huvudansvar för planering och genomförande har Enixus Baltics från Lettland. Sammanlagt ges 22 företag möjligheten att delta i programmet, varav sex från Sverige.

Anmälan till USA
Ladda ner ansökningsformuläret 
Ladda ner information om erbjudandet samt ansökningskriterier

Mer information att läsa om USA
Download information on market entry USA 
Download information on market entry offer 

IndienPreliminär programstart september 2016, resa till Indien hösten 2017. Huvudansvar för planering och genomförande har Tartu Biotechnology Park. Sammanlagt ges 17 företag möjlighet att delta i programmet, varav fem från Sverige.

Anmälan till Indien
Ladda ner ansökningsformuläret
Ladda ner information om erbjudandet samt ansökningskriterier

Seminarium om Indien den 13 oktober 2016

UgandaPreliminär programstart september 2016, resa till Uganda hösten 2017. Huvudansvar för planering och genomförande har Swedish Medtech. Sammanlagt ges 17 företag möjlighet att delta i programmet, varav fem från Sverige.

Anmälan till Uganda

Ladda ner ansökningsformuläret

Ladda ner information om erbjudandet samt ansökningskriterier