Projekt H2

Här kommer under 2017 information om flera samverkansprojekt inom ramen för Medicinteknik för Hälsa och Hållbarhet att publiceras. 

Vård i hemmet - delprojekt ett

Delprojekt ett, Vård i hemmet, har undertiteln möjligheter och utmaningar för specialiserad egenvård. 

”Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan.”

Ladda ner rapport från Vård i hemmet 2016

Läs Sofia Medins spaning från runda bordssamtal 11 november 2016.